:: Predbežné ceny ::
Ceny sú približné a závisia od rozsahu projektu
3d anímácie a vizualizácie, architektonické vizualizácie, počítačová animácia, vizošky pre architektov, vizualitácie budov, vizualizácie rodinných domov, vizualizáacia obývacej izby, moderný interiér,
developerské projekty, počítačová grafika, urbanistická štúdia, architektonická štúdia, vizualizácia kúpeľne, exteriérová vizualizácia
Interiérová vizualizácia - obytný moderný priestor, najviac 4 obrázky v rozlíšení 2560x1440 pixelov
200,00 €/1 miestnosť
Interiérová vizualizácia - komerčné, ozdobné a organicky tvarované priestory, najviac 12 obázkov 2560x1440
600,00 €/1 miestnosť
Exteriérová vizualizácia - rodinný dom do 150m2 zastavanej plochy, do 2 podlaží, najviac 8 obázkov 2560x1440
400,00 €/1 scéna
Exteriérová vizualizácia - akákoľvek iná budova do 5000m2 podlažnej plochy, najviac 12 obrázkov 2560x1440
600,00 €/1 scéna
Exteriérová vizualizácia - akákoľvek ozdobná budova a budova nad 5000 m2 podlažnej plochy,najviac 20 obrázkov 2560x1440
1000,00 €/1 scéna
Úprava scény podľa požiadaviek klienta
from 50,00 €/scéna
Rendering obrázka 2560x1440 pixelov nad rámec balíka
10,00 €/obrázok
Animácia, pohyb kamery, 25 snímkov/sekunda 1920x1080 pixelov, Full HD1080
50,00 €/second
Statický obrázok veľkosti nad 2560x1440 pixelov
3,00 €/megapixel
Postup práce:
1, Záujemca o vizualizáciu zašle e-mailom projekt a všetky svoje požiadavky.
2, Vytvorí sa cenová ponuka.
3, Pokiaľ zákazník súhlasí s cenou, zašle záväznú objednávku. Zákazky nad 800,00 € sa zabezprčujú zálohou vo výške 50% ceny.
4, Objednávka je potvrdená a začína práca na vizualizácii.
5, V nevyhnutne potrebnom čase je vytvorená 3D scéna pre vizualizáciu. Pokiaľ sa projekt v čase modelovania scény mení, zmeny je možné za individuálny príplatok zapracovať.
6, Po ukončení modelovania je vytvorená prvá séria malých náhľadov s vodoznakom pre overenie. Pokiaľ zákazník v tomto bode zruši objednávku, účtuje sa mu 80% dohodnutej ceny.
7, Za individuálny príplatok je možné scénu dodatočne meniť. Zmeny vo farebnosti a pozícii kamery sa nespoplatňujú.
8, Zákazník obdrží faktúru a začne sa proces renderingu. Finálny rendering trvá pomerne dlho, 2-8 hodín statický obrázok a 2-10 minút snímok animácie.
9, Po pripísaní platby na účet v banke zákazník obdrží e-mailom adresu kde sa hotové obrázky nachádzajú.